Quizy historyczne

Sprawdzian z historii klasa 8 – Wczoraj i dziś

Napisane przez Karolina

Materiał z podręcznika w siódmej klasie zatrzymał się na okresie dwudziestolecia oddzielającego dwie wojny światowe i sytuacji Polski, Europy i świata w tym czasie. Nauka w klasie ósmej rozpoczyna się od rozdziału poświęconego II wojnie światowej.

Sprawdzian z historii klasa 8 dział 1 obejmuje zatem czas od wybuchu światowego konfliktu w 1939 roku, odnosząc się do walk na różnych frontach i sytuacji panującej w okupowanych krajach. Konkretnie na temacie polskim, walkach polskich żołnierzy w kraju i poza nim, a także tragedii ludności cywilnej, koncentruje się następny w kolejności sprawdzian z historii klasa 8 dział 2. Dwa kolejne rozdziały są poświęcone konsekwencjom konferencji pokojowych i budowaniu nowego powojennego ładu, przy czym sprawdzian z historii klasa 8 dział 3 odnosi się do świata w ogólności, a sprawdzian z historii klasa 8 dział 4 do samej Polski po II wojnie.

Jak wiemy, po nastaniu pokoju w Polsce przyszły trudne czasy komunizmu. Sprawdzian z historii klasa 8 dział 5 przybliża okoliczności jego upadku i wejścia w nową rzeczywistość. Do niej zaś w bardziej szczegółowy sposób, zahaczając również o współczesne konflikty zbrojne oraz problemy gospodarcze współczesnego świata, odnosi się sprawdzian z historii klasa 8 dział 6. Aby mieć pewność, że odpowiednio starannie przyswoiło się wiedzę z całości podręcznika, na koniec można się zmierzyć z przekrojowym testem, który zawiera sprawdzian z historii klasa 8 – Wczoraj i dziś.

O Autorze

Karolina