Quizy historyczne

Sprawdzian z historii klasa 7 – Wczoraj i dziś

Napisane przez Karolina

Podręcznik Wczoraj i dziś realizujący podstawę programową nauczania historii w klasie siódmej szkoły podstawowej obejmuje okres ponad stuletni. Punktem wyjścia jest rok 1815, ostatnie rozdziały natomiast są poświęcone dwudziestoleciu międzywojennemu.

Sprawdzian z historii klasa 7 dział 1 skontroluje wiedzę z pierwszego rozdziału, w którym po zamknięciu okresu władzy Napoleona dochodzi do ustalenia nowego układu sił na kongresie w Wiedniu. Ustalenia, które miały miejsce podczas kongresu, wpłynęły też na sytuację na ziemiach polskich i temu konkretnemu wycinkowi wiedzy jest poświęcony sprawdzian z historii klasa 7 dział 2. Potężna seria zrywów rewolucyjnych i niepodległościowych, nazwana później Wiosną Ludów, to temat kolejnych dwóch rozdziałów podręcznika. Sprawdzian z historii klasa 7 dział 3 odnosi się do Europy i świata, a sprawdzian z historii klasa 7 dział 4 – do sytuacji na ziemiach polskich.

Następny w kolejności rozdział, który ujmuje sprawdzian z historii klasa 7 dział 5, to dramatyczny czas Wielkiej Wojny, dzisiaj znanej nam jako I wojna światowa. Sytuację, która nastąpiła na świecie po zakończeniu wojny, analizuje sprawdzian z historii klasa 7 dział 6, zaś sprawdzian z historii klasa 7 dział 7 również dotyczy czasu międzywojnia, ale już na terenie Polski, która odzyskała wreszcie niepodległość. Podsumowaniem tej potężnej dawki wiedzy jest przekrojowy test, czyli sprawdzian z historii klasa 7 – Wczoraj i dziś.

O Autorze

Karolina