Quizy historyczne

Sprawdzian z historii klasa 6 dział 1 – Narodziny nowożytnego świata – Wczoraj i dziś

Napisane przez Karolina

Pewne rzeczy przyjmujemy dzisiaj za oczywistość – wypełnione kontury mapy świata, jego obecny kształt, ugruntowane relacje między państwami, a także, przykładowo, niekwestionowaną potęgę Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Trzeba sobie jednak uświadomić, że wszystko to wzięło swój początek od przełomowych odkryć, wynalazków i reform.

Za tymi przełomowymi odkryciami, wynalazkami i reformami stali ludzie – odważni, bezkompromisowi, obdarzeni błyskotliwymi umysłami, umiejętnością myślowego wychodzenia poza schemat i pragnieniem realizowania zmian. Bez nich współczesny świat wyglądałby zupełnie inaczej.

Gdyby Kolumb nie zrealizował ambitnego planu swoich wypraw, gdyby Gutenberg nie opracował projektu ruchomej czcionki, gdyby Luter nie rzucił wyzwania Kościołowi katolickiemu – wszystko mogło ułożyć się inaczej. Sprawdzian z historii klasa 6 dział 1 – Narodziny nowożytnego świata – Wczoraj i dziś dotyczy rozdziału z informacjami na temat takich wydarzeń, jak wielkie odkrycia geograficzne, rozwój sztuki renesansowej, konkwisty, reformacja i kontrreformacja. Każde z tych wydarzeń było kolejnym krokiem do ukształtowania tej formy świata, którą dzisiaj znamy.

O Autorze

Karolina