Quizy geograficzne

Sprawdzian z geografii klasa 6 – Planeta Nowa

Napisane przez Karolina

Nauka geografii w klasie szóstej szkoły podstawowej koncentruje się nie tylko na dogłębnym rozumieniu i interpretowaniu mapy, ale również na aspektach gospodarczych i przyrodniczych dotyczących tak Polski, jak i świata.

Aby z powodzeniem rozwiązać przekrojowy sprawdzian z geografii klasa 6 – Planeta Nowa, trzeba stosunkowo dokładnie zapoznać się z treściami zawartymi w poszczególnych rozdziałach, a następnie skontrolować, czy wystarczająco dobrze opanowało się materiał. Sprawdzian z geografii klasa 6 dział 1 odnosi się do rozdziału poświęconego współrzędnym geograficznym, gdzie spory nacisk został położony również na pracę własną, czyli ustalanie położenia jakiegoś punktu na mapie. Z kolei sprawdzian z geografii klasa 6 dział 2 sprawdza stopień opanowania wiedzy dotyczącej ruchów Ziemi – obrotowego i obiegowego, oraz ich skutków. Tak stworzona baza pozwala już myśleć bardziej globalnie.

Sprawdzian z geografii klasa 6 dział 3 koncentruje się na Europie, a dokładniej środowisku przyrodniczym i ludności zamieszkującej ten kontynent. Do Europy odnosi się również następny, przedostatni rozdział podręcznika, dlatego sprawdzian z geografii klasa 6 dział 4 zawiera pytania dotyczące jej gospodarki. Zamykający podręcznik ostatni rozdział dotyczy już Polski. Sprawdzian z geografii klasa 6 dział 5 to zbiór pytań dotyczących najbliższych sąsiadów naszego kraju.

O Autorze

Karolina