Quizy geograficzne

Sprawdzian z geografii klasa 5 – Planeta Nowa

Napisane przez Karolina

W klasie piątej uczniowie rozpoczynają już naprawdę na poważnie swoją przygodę z geografią. Kolejne rozdziały podręcznika Planeta Nowa wydawnictwa Nowa Era przygotowują do bardziej zaawansowanej pracy w kolejnych latach edukacji.

Jak wiadomo, zaczynać należy od podstaw. Znajdziemy je w pierwszym rozdziale, wprowadzającym do całości. Sprawdzian z geografii klasa 5 dział 1 dotyczy oswojenia z mapą Polski, umiejętności czytania i interpretowania legendy, symboli i współrzędnych. Po opanowaniu mapy czas spojrzeć na Polskę bardziej kompleksowo – tematem kolejnego rozdziału, na którym skupia się sprawdzian z geografii klasa 5 dział 2, są krajobrazy Polski, ich różnorodność, charakterystyczne cechy i wyróżniające aspekty.

Budowanie bazy nauki geografii nie byłoby oczywiście pełne, gdyby ograniczyć je tylko do Polski. Sprawdzian z geografii klasa 5 dział 3 testuje opanowanie najbardziej podstawowego ujęcia świata, czyli lądów i oceanów na Ziemi. Wreszcie w ostatnim rozdziale, do którego odnosi się sprawdzian z geografii klasa 5 dział 4, analogicznie do działu 2 – tematem są krajobrazy, tym razem jednak już nie Polski, a świata. Po opanowaniu całości materiału przekrojową powtórkę i podsumowanie zapewni sprawdzian z geografii klasa 5 – Planeta Nowa, odnoszący się do całości podręcznika.

O Autorze

Karolina