Quizy geograficzne

Sprawdzian z geografii klasa 8 – Planeta Nowa

Napisane przez Karolina

Nauka geografii w klasie ósmej szkoły podstawowej wedle propozycji podręcznika wydawnictwa Nowa Era z serii Planeta Nowa jest wyjątkowo interesującym doświadczeniem, ponieważ pozwala spojrzeć z lotu ptaka, w ogóle i w szczególe, na kontynenty na Ziemi.

Każdy rozdział dotyczy innego kontynentu i zapoznaje uczniów z jego specyfiką z kilku różnych perspektyw. Sprawdzian z geografii klasa 8 – Planeta Nowa posłuży potem za dobre uporządkowanie i podsumowanie zgromadzonej szczegółowej wiedzy. Który region świata okaże się najbardziej fascynujący?

Podróż, którą podsumuje sprawdzian z geografii klasa 8 dział 1, zaczyna się od Azji. Uczniowie dowiedzą się sporo na temat klimatu, uwarunkowań środowiska, realiów gospodarczych i zróżnicowania krajów azjatyckich. Sprawdzian z geografii klasa 8 dział 2 przenosi z kolei na potężny kontynent afrykański, na który można spojrzeć pod względem społecznym i socjologicznym, politycznym, ale również turystycznym.

Sprawdzian z geografii klasa 8 dział 3 zestawia ze sobą realia dwóch kontynentów amerykańskich – Ameryki Południowej i Północnej. Ciekawostki dotyczące krainy kangurów i miejsca, gdzie kręcono Władcę Pierścieni, znajdziemy w rozdziale poświęconym Australii i Oceanii, którego dotyczy sprawdzian z geografii klasa 8 dział 4. I wreszcie na zakończenie zawędrujemy w najzimniejsze rejony na Ziemi, czyli na obszary okołobiegunowe, by rozwiązać sprawdzian z geografii klasa 8 dział 5.

O Autorze

Karolina