Quizy geograficzne

Sprawdzian z geografii klasa 7 – Planeta Nowa

Napisane przez Karolina

Podręcznik do nauki geografii w klasie siódmej szkoły podstawowej, należący do serii Planeta Nowa wydawnictwa Nowa Era, skupia się przede wszystkim na Polsce i wszystkich związanych z naszym krajem elementach wiedzy geograficznej.

Zanim w ręce wpadnie nam sprawdzian z geografii klasa 7 Planeta Nowa, który przekrojowo skontroluje stopień opanowania materiału z całego podręcznika, warto pochylić się nieco dokładniej nad każdym z poszczególnych rozdziałów i oczywiście rozwiązać test, który tego rozdziału dotyczy. A czego dokładnie możemy się spodziewać?

Sprawdzian z geografii klasa 7 dział 1 stanowi wprowadzenie, na którym można się opierać później. To podstawy geografii, związane z terminologią, odczytywaniem mapy, kierunkami świata i tak dalej.

Sprawdzian z geografii klasa 7 dział 2 to pierwszy skupiony na Polsce jako takiej. Tematyka dotyczy środowiska przyrodniczego i krain geograficznych od Śląska po Pomorze.

Sprawdzian z geografii klasa 7 dział 3 odnosi się z kolei do kwestii zaludnienia i problemów urbanizacji w Polsce, z kolei sprawdzian z geografii klasa 7 dział 4 będzie koncentrował się na rolnictwie, uprawie roli, produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz szeroko rozumianym przemyśle wraz ze wszystkimi jego gałęziami.

Sprawdzian z geografii klasa 7 dział 5 zajmuje się tematyką usług w Polsce. Kolejne dwa natomiast dotyczą współczesnych problemów i ich rozwiązywania. Sprawdzian z geografii klasa 7 dział 6 zajmuje się ekologią i zanieczyszczeniem środowiska, a sprawdzian z geografii klasa 7 dział 7 relacjami między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego. I wreszcie zamykający sprawdzian z geografii klasa 7 dział 8, zachęcający do eksplorowania własnego regionu i budowania wiedzy o swojej okolicy.

O Autorze

Karolina