Quizy historyczne

Sprawdzian z historii klasa 6 – Wczoraj i dziś

Napisane przez Karolina

W klasie szóstej młodzi uczniowie zaczynają na poważnie zgłębiać coraz bardziej złożone elementy wiedzy z historii, zarówno historii Polski, jak i powszechnej.

Podręcznik należący do serii Wczoraj i dziś obejmuje sześć działów, według których można organizować wykładanie materiału, a następnie układać sprawdziany w zachowanej chronologii, aby utrwalić sobie dotychczas przyswojony materiał i przygotować podstawy do kolejnego działu. Sprawdzian z historii klasa 6 dział 1 odnosi się do narodzin nowożytnego świata, czyli zahacza o kwestie wybitnych odkryć geograficznych, podróży, opisania świata i wypełniania białych plam na mapie. Uczniowie zapoznają się również z reformacją, która miała miejsce w Kościele, i z konsekwencjami powstania nowych nurtów religijnych. Sprawdzian z historii klasa 6 dział 2 skupia się już na historii Polski, a konkretnie na funkcjonowaniu tzw. Rzeczypospolitej szlacheckiej. Odnosi się do konstytucji, wojen z Krzyżakami, działania sejmu i problemów dręczących najuboższą warstwę społeczeństwa polskiego.

Sprawdzian z historii klasa 6 dział 3 to kontynuacja sprawy polskiej, odnosi się do wojen, które miały miejsce w XVII wieku, w szczególności tych z Turcją, Rosją i Szwecją. Sprawdzian z historii klasa 6 dział 4 ponownie podsumowuje wiedzę dotyczącą historii powszechnej, tym razem w odniesieniu do władzy absolutnej i ruchów rewolucyjnych, między innymi we Francji. Sprawdzian z historii klasa 6 dział 5 obejmuje ponury okres polskiej historii – utratę niepodległości i rozbiory, które wymazały nasz kraj z mapy. Zakończeniem natomiast jest sprawdzian z historii klasa 6 dział 6, który skupia się staranniej na rewolucji francuskiej i przejęciu władzy przez Napoleona. Za ostateczne podsumowanie służy sprawdzian z historii klasa 6 – Wczoraj i dziś, przekrojowo odnoszący się do wszystkich rozdziałów i tym samym systematyzujący zdobytą wiedzę.

O Autorze

Karolina