Quizy wiedzy ogólnej

Sprawdzian z biologii klasa 5 – Puls życia

Napisane przez Karolina

Od podstaw funkcjonowania najprostszych organizmów po skomplikowane kwestie genetyki i dziedziczenia – to wszystko leży w sferze zainteresowania biologii, niezwykle ciekawej, różnorodnej, ale i wymagającej dziedziny wiedzy.

W klasie piątej pierwsze kroki dotyczą właśnie tego, czym biologia w istocie jest. Sprawdzian z biologii klasa 5 dział 1 skupia się na jej roli jako nauki o życiu. W kolejnym rozdziale podręcznik wydawnictwa Nowa Era, pod zbiorczym tytułem Puls życia, przechodzi już od ogółu do szczegółu – sprawdzian z biologii klasa 5 dział 2 odnosi się do podstaw funkcjonowania i budowy organizmów oraz tego, co rozumiemy pod pojęciem życia. W ten sposób kończy się wprowadzenie, dzięki któremu można nabrać pewnej orientacji i skoncentrować się na poszczególnych przykładach żywych organizmów.

Sprawdzian z biologii klasa 5 dział 3 koncentruje się na wirusach, bakteriach, protistach i grzybach. Bohaterami kolejnego rozdziału podręcznika, którego dotyczy sprawdzian z biologii klasa 5 dział 4, są tkanki i organy roślinne. Z kolei kończący podręcznik rozdział ujęty przez sprawdzian z biologii klasa 5 dział 5 przybliża uczniom niesamowitą różnorodność całego świata roślin. Po zakończeniu lektury podręcznika dla usystematyzowania wiedzy warto też sięgnąć po przekrojowy sprawdzian z biologii klasa 5 – Puls życia.

O Autorze

Karolina