Quizy wiedzy ogólnej

Chemia klasa 8 Chemia Nowej Ery

Napisane przez Karolina

Podręcznik chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej wydawnictwa Nowa Era, z serii Chemia Nowej Ery, obejmuje w sumie pięć rozdziałów. Każdy z nich wymaga od uczniów sporego zaangażowania, ponieważ wzorów i definicji jest coraz więcej.

Z nauką chemii jest podobnie jak z nauką fizyki – zaniedbanie jednego elementu po drodze może skutkować problemami z opanowywaniem kolejnych partii materiału. Dlatego dobrze jest regularnie kontrolować własne postępy, rozwiązując testy z poszczególnych rozdziałów podręcznika.

Sprawdzian z chemii klasa 8 dział 1 jest poświęcony kwasom, ich wzorom, nazwom, właściwościom i dysocjacji jonowej. Sprawdzian z chemii klasa 8 dział 2 dotyczy natomiast soli, przede wszystkim reakcjom ich otrzymywania, np. reakcji metali z kwasami czy tlenków metali z kwasami. Sprawdzian z chemii klasa 8 dział 3 jest w całości poświęcony związkom węgla z wodorem, koncentrując się na alkanach, alkenach i alkinach. Pochodne węglowodorów to z kolej temat, który obejmuje sprawdzian z chemii klasa 8 dział 4, tu mowa między innymi o szeregu homologicznym alkoholi czy o glicerolu. Podręcznik zamyka sprawdzian z chemii klasa 8 dział 5, poświęcony substancjom o znaczeniu biologicznym, czyli białkom, tłuszczom czy sacharydom. Dla pewności na koniec można zaś zafundować sobie przekrojowy sprawdzian chemia klasa 8 chemia Nowej Ery, ujmujący różne zagadnienia z wybranych rozdziałów.

O Autorze

Karolina