Quizy wiedzy ogólnej

Chemia klasa 7 Chemia Nowej Ery

Napisane przez Karolina

Zapoznając się z podręcznikiem do nauki w siódmej klasie szkoły podstawowej uczeń wchodzi w pierwszą interakcję z tym niełatwym, chociaż ciekawym przedmiotem. Opanowywanie kolejnych rozdziałów uczy nie tylko definicji i wzorów, ale też umiejętności dostrzegania zjawisk chemicznych na co dzień, w bezpośrednim otoczeniu.

Podręcznik do nauki chemii wydawnictwa Nowa Era liczy sobie w sumie sześć rozdziałów, z których każdy wymaga stopniowo coraz większego zaangażowania. Dlatego dobrze stale utrwalać sobie materiał i kontrolować poziom swojej wiedzy po każdym rozdziale. Sprawdzian z chemii klasa 7 dział 1 obejmuje podstawy, łącznie z regułami bezpieczeństwa w pracowni chemicznej, dotyczy takich kwestii jak np. gęstość substancji czy właściwości metali i niemetali. Sprawdzian z chemii klasa 7 dział 2 dotyczy składników powietrza, jak również przemian, którym ulegają, omawiając po kolei tlen, tlenek węgla czy wodór.

Sprawdzian z chemii klasa 7 dział 3 koncentruje się z kolei na składnikach materii: atomach i cząsteczkach, podejmuje temat masy atomowej, izotopów czy układu okresowego pierwiastków. Sprawdzian z chemii klasa 7 dział 4 poniekąd kontynuuje eksplorowanie tych zagadnień, omawiając łączenie się atomów i równania reakcji chemicznych. Sprawdzian z chemii klasa 7 dział 5 jest poświęcony wodzie i roztworom wodnym. I wreszcie ostatni sprawdzian z chemii klasa 7 dział 6 to temat tlenków i wodorotlenków. Żeby natomiast mieć pewność opanowania wiedzy z całego roku, warto na koniec sięgnąć po sprawdzian podsumowujący chemia klasa 7 Chemia Nowej Ery.

O Autorze

Karolina