Quizy historyczne

Sprawdzian z historii klasa 5 dział 1 – Pierwsze cywilizacje – Wczoraj i dziś

Napisane przez Karolina

Po podstawowym przygotowaniu bazy w klasie czwartej, gdzie przede wszystkim uczniowie uczyli się myśleć historycznie, orientować się w datach, epokach i rodzaju źródeł, w klasie piątej program nauczania w podręczniku nabiera już szczegółowości.

Zaczyna się bardziej zaangażowana nauka, wymagająca więcej wysiłku. Sprawdzian z historii klasa 5 dział 1 – Pierwsze cywilizacje – Wczoraj i dziś to test sprawdzający informacje przyswojone podczas opracowywania pierwszego rozdziału podręcznika. Żeby dobrze zacząć, trzeba zacząć od początku, dotyczy to również nauki historii.

Uczniowie zapoznają się ze specyfiką pierwszych cywilizacji, zalążków państwowości, funkcjonowania pierwszych większych zbiorowisk ludzkich, będą mogli również porównać tę wiedzę z tym, czego już się dowiedzieli w klasie czwartej na temat kształtowania młodego państwa polskiego. Dowiedzą się, jak wyglądała specyfika koczowniczego trybu życia i w jaki sposób przekształcił się on w tryb osiadły, jak wytapiano żelazo, co zawdzięczamy cywilizacji sumeryjskiej, indyjskiej, chińskiej i egipskiej, a także o szczegółach wynalezienia pisma.

O Autorze

Karolina