Quizy historyczne

Sprawdzian z historii klasa 4 dział 4 – Ku współczesnej Polsce – Wczoraj i dziś

Napisane przez Karolina

11 listopada 1918 roku to wyjątkowa data w polskiej historii. To wówczas, po długim okresie rozbiorowym, nasz kraj odzyskał niepodległość. Niestety, nie oznaczało to bynajmniej, że nastały już na zawsze czasy pokoju i dobrobytu.

I wojna światowa była nazywana Wielką Wojną – nikt nie ośmieliłby się bowiem przypuszczać, że w dziejach ludzkości wybuchnie również drugi tak szeroko zakrojony konflikt. Polska krótko cieszyła się możliwością swobodnego kształtowania własnej państwowości, co zresztą nie odbyło się bez zawirowań. Wszyscy jednak czekali na możliwość gospodarczego rozwoju, otwartego wyrażania kultury, budowania tożsamości od nowa i zupełnie jawnie.

W 1939 roku wszystko to runęło w gruzy. Nastała okupacja niemiecka, ciężkie walki w kampanii wrześniowej, zakończone upadkiem powstanie warszawskie. Potem zaś, po wojnie, długi okres uwięzienia w totalitarnym systemie, w zależności od Związku Sowieckiego. Rozdział podręcznika do klasy czwartej szkoły podstawowej Wczoraj i dziś poświęcony temu okresowi nosi tytuł Ku współczesnej Polsce. Rozwiązując sprawdzian z historii klasa 4 dział 4 – Ku współczesnej Polsce – Wczoraj i dziś uczniowie odświeżą sobie wiadomości związane ze światowymi konfliktami, bohaterami walki podziemnej, żołnierzami niezłomnymi, osobą Jana Pawła II i genezą oraz skutkiem powstania „Solidarności”.

O Autorze

Karolina