Quizy historyczne

Sprawdzian z historii klasa 4 dział 2 – Od Piastów do Jagiellonów – Wczoraj i dziś

Napisane przez Karolina

Pierwsze spotkania z historią w czwartej klasie dotyczą przede wszystkim historii własnego kraju. Dopiero z czasem uczymy się elastyczności myślenia, dzięki której potrafimy postrzegać historię jako całość i Polskę nie w próżni, ale na tle powszechnych wydarzeń i mechanizmów.

Nie ma jednak powodu, by od razu porywać się na przebiegnięcie maratonu – najpierw trzeba przebyć pierwszy odcinek niewielkimi kroczkami. W serii podręczników Wczoraj i dziś drugi rozdział tego przeznaczonego do nauki w klasie czwartej koncentruje się na polskich władcach z dwóch olbrzymich dynastii.

Sprawdzian z historii klasa 4 dział 2 – Od Piastów do Jagiellonów – Wczoraj i dziś jest podsumowaniem wiedzy znajdującej się w tym rozdziale, przede wszystkim pod kątem wydarzeń związanych z dworem królewskim, kojarzenia konkretnych władców z konkretnymi wydarzeniami. Czas od momentu założenia państwa polskiego do uzyskania świetności w rozkwicie dynastii Jagiellonów był bardzo bogaty w wydarzenia i dobrze poznawać go stopniowo, by całkowicie nie utopić się pod naporem dat i faktów!

O Autorze

Karolina