Quizy o lekturach

„Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. Jak rozmawiać z przyjaciółmi?

Napisane przez Karolina

Nikt nas nie uczył kochać zwierząt z równą skutecznością, co doktor Dolittle! Nie tylko zresztą kochać, ale też komunikować się z nimi, rozumieć ich potrzeby i w miarę możliwości je zaspokajać. W końcu zwierzęta na nas polegają i ponosimy za nie odpowiedzialność.

Świat zwierząt jest olbrzymią i fascynującą strukturą. Są stworzenia duże i małe, wodne i lądowe, żyjące długo i niezwykle krótko, są takie, które trzymają się z dala od człowieka i takie, które blisko z nim koegzystują. Wszystkie jednak zasługują na szacunek człowieka i na troskę z jego strony. Doktor Dolittle test rozumienia potrzeb zwierząt zdał na piątkę nie tylko dlatego, że doskonale rozumiał ich język.

Przede wszystkim chodziło o jego postawę, ukierunkowaną na dobro braci mniejszych, chęć uchronienia ich przed krzywdą i zapewnienia wszelkiego możliwego szczęścia. Traktował zwierzęta jak przyjaciół, a one były mu za to wdzięczne i odpowiadały podobnym przywiązaniem. Chociaż doktorowi zdarzało się popełniać pewne niefrasobliwe błędy, to jednak jest przykładem odpowiedzialności i lojalności, którym zdecydowanie warto się inspirować.

O Autorze

Karolina