Różności

Sprawdzian z biologii klasa 6 – Puls życia

Napisane przez Karolina

Podczas zajęć z biologii w klasie szóstej szkoły podstawowej, prowadzonych w oparciu o podręczniki wydawnictwa Nowa Era – Puls życia, uczniowie zapoznają się z bogactwem świata zwierzęcego, od najprostszych organizmów po te najbardziej złożone.

Dla podsumowania i utrwalenia wiedzy najwygodniej jest każdy kolejny rozdział zakończyć kompleksową powtórką, a potem sprawdzianem wiadomości. Po przerobieniu podręcznika dobrym wyznacznikiem opanowanej wiedzy będzie przekrojowy sprawdzian z biologii klasa 6 – Puls życia. Zanim jednak do tego dojdzie, należy pochylić się z uwagą nad poszczególnymi działami. Czego można się w nich spodziewać? Sprawdzian z biologii klasa 6 dział 1 stanowi wprowadzenie, zapoznając uczniów z ogólnymi definicjami związanymi ze światem zwierząt.

Po opanowaniu tej bazy przychodzi czas na sprawdzian z biologii klasa 6 dział 2, gdzie bohaterami są proste organizmy, takie jak parzydełkowce czy pierścienice. Kolejny sprawdzian z biologii klasa 6 dział 3 przechodzi już w systematyce nieco dalej, sprawdzając wiedzę dotyczącą zarówno stawonogów, jak i mięczaków. Najbardziej złożone organizmy spotkamy natomiast w dwóch ostatnich rozdziałach. Sprawdzian z biologii klasa 6 dział 4 skupia się na kręgowcach zmiennocieplnych, natomiast sprawdzian z biologii klasa 6 dział 5 – na kręgowcach stałocieplnych.

O Autorze

Karolina