Quizy psychologiczne

Testy na inteligencję – sprawdź swoje IQ

Napisane przez Karolina

Słowo inteligencja pochodzi od łacińskiego intelligentia, co oznacza rozum albo zdolności pojmowania. W zasadzie oddaje to dobrze istotę rzeczy, gdyż właśnie na tym istota inteligencji się zasadza.

W największym skrócie i wedle najprostszej definicji, inteligencja to zdolność adaptowania się do zmian poprzez wykorzystanie informacji nabytych wcześniej w drodze postrzegania i analizy. Test na inteligencję to jeden z najpowszechniej wykonywanych testów psychologicznych – każdy pragnie się przecież dowiedzieć, jakim IQ dysponuje, a najlepiej poczuć się geniuszem! Należy jednak zwrócić uwagę na pewną istotną rzecz.

W latach osiemdziesiątych XX wieku amerykański psycholog Howard Gardner, specjalizujący się w psychologii uczenia, sformułował przełomową teorię inteligencji wielorakiej, sugerując tym samym odejście od inteligencji postrzeganej głównie przez pryzmat umiejętności logiczno-matematycznych. Wcześniej to właśnie pytania tego typu dominowały w testach. Gardner natomiast zauważył, że każdy człowiek może dysponować innym zestawem wysoko rozwiniętych umiejętności. Wymienił zatem inteligencję językową, matematyczną, wizualno-przestrzenną, muzyczną, interpersonalną, intrapersonalną, ruchową i przyrodniczą. I chociaż klasyczne modele edukacyjne uznają tylko dwa pierwsze rodzaje, to jednak podział na zdrowy rozum wydaje się zupełnie zasadny i na pewno daje do myślenia.

O Autorze

Karolina